நோர்வே திரைப்படவிழா 2010க்கான காணொளித்தொகுப்பு Reviewed by Momizat on . நோர்வேயில் தமிழ் திரைப்பட விழா ஏன் நடைபெறுகிறது?  எந்தவிதமான விமர்சனகளையும் உள்வாங்கி உயிர்ப்பான பணி தொடரும் !   https://www.youtube.com/watch?v=HLxgqPZ_8S நோர்வேயில் தமிழ் திரைப்பட விழா ஏன் நடைபெறுகிறது?  எந்தவிதமான விமர்சனகளையும் உள்வாங்கி உயிர்ப்பான பணி தொடரும் !   https://www.youtube.com/watch?v=HLxgqPZ_8S Rating: 0
You Are Here: Home » திண்ணை » Stage shows » நோர்வே திரைப்படவிழா 2010க்கான காணொளித்தொகுப்பு

நோர்வே திரைப்படவிழா 2010க்கான காணொளித்தொகுப்பு

ntff2010நோர்வேயில் தமிழ் திரைப்பட விழா ஏன் நடைபெறுகிறது?  எந்தவிதமான விமர்சனகளையும் உள்வாங்கி உயிர்ப்பான பணி தொடரும் !

 

https://www.youtube.com/watch?v=HLxgqPZ_8S0

 

Comments (1)

  • குமார்

    தனிப்பட்ட பிரபல்யத்துக்காகவும், நோர்வே அரசின் பணத்தை பெறுவதற்காகவும் நடக்கும் கூத்து இது.

    Svar

Leave a Comment

 

Scroll to top