வன்னி வரலாறும் – பண்பாடும் – பதிப்பாசிரியர் : சுந்தரலிங்கம் கணபதிப்பிள்ளை – 2014 Reviewed by Momizat on . இலங்கை, இந்திள புகழ்புத்த கல்விமான்களாலும் எழுதப்பெற்ற, வன்னி நிலப்பரப்பின் மிகப்பெரிய சமூக வரலாற்று ஆவண நூலான "வன்னி வரலாறும் - பண்பாடும்" நூல் வெளியீட்டு விழா இலங்கை, இந்திள புகழ்புத்த கல்விமான்களாலும் எழுதப்பெற்ற, வன்னி நிலப்பரப்பின் மிகப்பெரிய சமூக வரலாற்று ஆவண நூலான "வன்னி வரலாறும் - பண்பாடும்" நூல் வெளியீட்டு விழா Rating: 0
You Are Here: Home » Front page » வன்னி வரலாறும் – பண்பாடும் – பதிப்பாசிரியர் : சுந்தரலிங்கம் கணபதிப்பிள்ளை – 2014

வன்னி வரலாறும் – பண்பாடும் – பதிப்பாசிரியர் : சுந்தரலிங்கம் கணபதிப்பிள்ளை – 2014

10661766_653005151462700_282204729045966879_o

இலங்கை, இந்திள புகழ்புத்த கல்விமான்களாலும் எழுதப்பெற்ற, வன்னி நிலப்பரப்பின் மிகப்பெரிய சமூக வரலாற்று ஆவண நூலான «வன்னி வரலாறும் – பண்பாடும்» நூல் வெளியீட்டு விழா.

Linderud Skole  ஞாயிறு  மாலை 18:30 16.11.2014

பதிப்பாசிரியர் : சுந்தரலிங்கம் கணபதிப்பிள்ளை

Leave a Comment

 

Scroll to top