தூக்க மாத்திரை Reviewed by Momizat on . டாக்டர்: உங்க கணவருக்கு ஓய்வும், அமைதியும் தேவை.. இதுலே கொஞ்சம் தூக்க மாத்திரை இருக்கு. மனைவி: இதை அவருக்கு எப்ப தரணும் டாக்டர்? டாக்டர்: தூக்க மாத்திரை அவருக்க டாக்டர்: உங்க கணவருக்கு ஓய்வும், அமைதியும் தேவை.. இதுலே கொஞ்சம் தூக்க மாத்திரை இருக்கு. மனைவி: இதை அவருக்கு எப்ப தரணும் டாக்டர்? டாக்டர்: தூக்க மாத்திரை அவருக்க Rating: 0
You Are Here: Home » Comic » தூக்க மாத்திரை

தூக்க மாத்திரை

டாக்டர்: உங்க கணவருக்கு ஓய்வும், அமைதியும் தேவை.. இதுலே கொஞ்சம் தூக்க மாத்திரை இருக்கு.

royalty-free-doctor-clipart-illustration-443404மனைவி: இதை அவருக்கு எப்ப தரணும் டாக்டர்?

டாக்டர்: தூக்க மாத்திரை அவருக்கு இல்லைங்க.. உங்களுக்கு..!!

Leave a Comment

 

Scroll to top