ஒஸ்லோவில் கவனயீர்ப்புப் போராட்டம் Reviewed by Momizat on . இனப்படுகொலை விசாரணை அறிக்கையினை காலதாமதிமின்றி வெளியிடுக என்பதை வலியுறுத்தி வெளிளிநாட்டு அமைச்சகத்திற்கு முன்னால் 24ம் திகதி கவனயீர்ப்பு போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது இனப்படுகொலை விசாரணை அறிக்கையினை காலதாமதிமின்றி வெளியிடுக என்பதை வலியுறுத்தி வெளிளிநாட்டு அமைச்சகத்திற்கு முன்னால் 24ம் திகதி கவனயீர்ப்பு போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது Rating: 0
You Are Here: Home » Front page » ஒஸ்லோவில் கவனயீர்ப்புப் போராட்டம்

ஒஸ்லோவில் கவனயீர்ப்புப் போராட்டம்

இனப்படுகொலை விசாரணை அறிக்கையினை காலதாமதிமின்றி வெளியிடுக என்பதை வலியுறுத்தி வெளிளிநாட்டு அமைச்சகத்திற்கு முன்னால் 24ம் திகதி கவனயீர்ப்பு போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இதனை நோர்வே மக்கள் அவை ஒழுங்கு செய்கிறது.

 

இடம்: வெளிநாட்டு அமைச்சகத்திற்கு முன்னால்
7. juniplassen 1, 0032 Oslo
காலம்: செவ்வாய்க்கிழமை/ 24.02.2015
நேரம்: 12.00 – 13.00 மணி

Leave a Comment

 

Scroll to top