இசை நட்சத்திரம் – ஐரோப்பிய ரீதியில் நடைபெறும் மாபெரும் பாடல் திறன் போட்டி Reviewed by Momizat on . நோர்வே தமிழர்களின் திறமைகளை ஐரோப்பா ரீதியில் நிரூபிக்க ஓர் அரிய சந்தர்ப்பம், தவற விடாதீர்கள்!!! போட்டி பற்றிய முழு விபரங்களையும் அறிந்துகொள்ள 40 24 94 94 எனும் நோர்வே தமிழர்களின் திறமைகளை ஐரோப்பா ரீதியில் நிரூபிக்க ஓர் அரிய சந்தர்ப்பம், தவற விடாதீர்கள்!!! போட்டி பற்றிய முழு விபரங்களையும் அறிந்துகொள்ள 40 24 94 94 எனும் Rating: 0
You Are Here: Home » Front page » இசை நட்சத்திரம் – ஐரோப்பிய ரீதியில் நடைபெறும் மாபெரும் பாடல் திறன் போட்டி

இசை நட்சத்திரம் – ஐரோப்பிய ரீதியில் நடைபெறும் மாபெரும் பாடல் திறன் போட்டி

நோர்வே தமிழர்களின் திறமைகளை ஐரோப்பா ரீதியில் நிரூபிக்க ஓர் அரிய சந்தர்ப்பம், தவற விடாதீர்கள்!!!
போட்டி பற்றிய முழு விபரங்களையும் அறிந்துகொள்ள 40 24 94 94 எனும் தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு அழையுங்கள்! –

11193397_10153373834091579_6593172505137617059_n
இசை நட்சத்திரம் – ஐரோப்பிய ரீதியில் நடைபெறும் மாபெரும் பாடல் திறன் போட்டி

Leave a Comment

 

Scroll to top